Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 47. Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 40/10, 79/17), te članova 44. i 45. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/06, 88/15) društvo KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum broj 2, Ilidža, Sarajevo Dio, Bosna i Hercegovina, upisano u registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 65-01-0752-13, JIB 4200992910007, donosi:

Uslove prodaje na daljinu

(u daljem tekstu: Uslovi prodaje)


1 Osnovne odredbe


Član 1.

KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Trgovac ili Prodavac) ovim Uslovima prodaje uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda Prodavca ponuđenih putem web aplikacije KEUNE web shop dostupnoj na web stranici Prodavca www.keune.ba (u daljem tekstu: Web stranica).

Pod potrošačem se smatra svaka fizička osoba koja naruči proizvod iz ponude Prodavca na Web stranici, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavca, ili koja izvrši kupovinu proizvoda, na način utvrđen ovim Uslovima prodaje (u daljem tekstu: Potrošač).

Pod posjetiocem se smatra svaka osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na Web stranicu, razgledava ponudu proizvoda Prodavca i podnese narudžbu proizvoda Prodavcu (u daljem tekstu: Posjetilac).


Član 2.

Ovi Uslovi prodaje su sastavni dio pojedinačnih ugovora o kupovini proizvoda koji se nalaze u ponudi na Web stranici, a koje zaključuje Trgovac sa Potrošačima, te će isti biti učinjeni dostupnim Potrošaču prilikom zaključivanja ugovora na daljinu i smatrat će se da ih je Potrošač pročitao i prihvatio njihov sadržaj.

Korištenjem Web stranice Posjetioci i Potrošači prihvataju ove Uslove prodaje, kao i Uslove korištenja, te njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i saglasnost dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod, te potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke kupljenih proizvoda.

Prodavac zadržava pravo izmjene i/ili dopune ovih Uslova prodaje u svako vrijeme, te će tako izmijenjene i/ili dopunjene Uslove prodaje učiniti dostupnima na Web stranici.

 

2 Sklapanje ugovora o prodaji


Član 3.

Sve ponude Prodavca su neobavezujuće, te ovise o dostupnosti ili stanju proizvoda Prodavca na zalihi. Prodavac nema obavezu prihvatiti narudžbu ukoliko ista, na bilo koji način, ne odgovara uslovima utvrđenim ovim Uslovima prodaje, te bilo kojim drugim uslovima naručivanja objavljenim na Web stranici.

Ukoliko se narudžba podnosi putem Web stranice, ugovor o prodaji proizvoda između Prodavca i Potrošača je sklopljen u trenutku kada Prodavac prihvati narudžbu Potrošača i dostavi Potrošaču potvrdu o prihvatu narudžbe elektronskom poštom na adresu elektronske pošte koju je Potrošač naznačio prilikom podnošenja narudžbe u skladu sa odjeljkom 3. ovih Uslova prodaje.


Član 4.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Potrošač je putem ovih Uslova prodaje i pristajanjem na njih, prije zaključenja prodaje na daljinu obaviješten o:

 • nazivu, matičnom broju, registrovanom sjedištu, ID broju, telefonskom broju i e-mail adresi Prodavca;
 • imenu proizvodu koji se nudi te nazivu pod kojim se proizvod prodaje,
 • glavnim svojstvima proizvoda i upotrebnim vrijednostima proizvoda,
 • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
 • troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
 • troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
 • načinu i uslovima plaćanja te načinu, uslovima i roku isporuke proizvoda,
 • načinu rješavanja prigovora Potrošača,
 • uslovima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
 • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije (pravo na odustanak),
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
 • uslugama koje se nude nakon prodaje te uslovima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
 • garancijama koje se daju uz proizvod,
 • razdoblju u kojem vrijede ponuda ili cijena,
 • trajanju ugovora, te uslovima otkaza i raskida ugovora,
 • minimalnom roku u kojemu je Potrošač vezan ugovorom, ako postoji, te
 • sudskoj nadležnosti i primjeni materijalnog prava u slučaju spora.


Član 5.

Ugovor koji Potrošač sklapa s Prodavcem za kupovinu proizvoda je jednokratan ugovor o kupovini proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Prodavca i izvršenim plaćanjem od strane Potrošača, u skladu ovim Uslovima prodaje, pod uslovom da ugovor prethodno ne bude raskinut.

 

3 Narudžba


Član 6.

Potrošač može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a ograničeno poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika.

Narudžba se putem Web stranice može izvršiti odabirom proizvoda koje Potrošač želi i dodavanjem istih u virtuelnu korpu.

Narudžba se finalizira putem Web stranice nakon potvrde odabranih proizvoda od strane Potrošača i unošenjem neophodnih informacija o isporuci, odabiru načina plaćanja, i slično, odabirom opcije „Potvrdi narudžbu/Završi kupovinu“.

Nakon podnesene narudžbe, Prodavac obavještava Potrošača o zaprimanju narudžbe e-mail potvrdom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe.

Kada je narudžba obrađena i spremna za isporuku, Potrošač će putem e-mail adrese dobiti potvrdu o isporuci narudžbe.


4 Cijena


Član 7.

Cijene proizvoda su istaknute za svaki pojedini proizvod, izražene su u konvertibilnim markama (BAM), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.

Cijene pojedinih proizvoda su navedene na Web stranici pod pregledom proizvoda, na stranici proizvoda, kao i u korpi.

Cijena pojedinog proizvoda ne uključuje troškove povezane sa dostavom proizvoda.

Cijene nemaju unaprijed određen period valjanosti, te se mogu mijenjati bilo kada bez posebne prethodne obavijesti i mogu biti dostupne samo u ograničenim periodima. Važeće cijene su one cijene koje su bile važeće u vrijeme kada je IT sistem Prodavca prihvatio predanu narudžbu.

 

5 Načini plaćanja


Član 8.

Plaćanje kupljenih proizvoda putem Web stranice vršit će se po modelu odabranom od strane Potrošača.

Prodavac prihvata sljedeće načine plaćanja:

 • debitnim, odnosno kreditnim karticama jednokratno (Premium VISA, Master Card i Maestro);
 • gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem) kod dostave.

Ukoliko plaćanje vršite debitnim, odnosno kreditnim karticama, popunjavanjem podataka vaše kartice dok vršite narudžbu potvrđujete da je debitna ili kreditna kartica koja se koristi vaša. Sva polja koja su navedena kao obavezna se moraju popuniti.

Ukoliko plaćanje vršite pouzećem, isto se vrši gotovinom nakon što kurir isporuči paket sa isporučenim proizvodima.

Član 9.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa.

Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.

Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

6 Načini dostave


Član 10.

Načini isporuke na području Bosne i Hercegovine je dostava na kućnu adresu koju provodi Prodavac preko ugovornog partnera A2B. U slučaju dostave troškovi prevoza, poštarina ili mogući drugi troškovi vezani uz to nisu uključeni u cijenu proizvoda;


Član 11.

Trgovac je izvršio isporuku proizvoda Potrošaču kada mu je isporučio proizvod na naznačenu adresu isporuke.

Potrošač svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o uručenju potvrđuje prijem, odnosno isporuku proizvoda.


Član 12.

Za narudžbe proizvoda u vrijednosti od 60 BAM ili više (PDV uključen) dostava na ugovorenu adresu Potrošača je besplatna.

Za narudžbe proizvoda u nižim iznosima, Potrošač je dužan snositi dodatne troškove dostave (poštarine) u iznosu od 10 BAM (PDV uključen).

O visini troškova dostave potrošač je upoznat prije potvrde predaje narudžbe s izdvojenim prikazom iznosa ovih troškova.

Ako povećanja troškova to iziskuju, Prodavac je ovlašten mijenjati cjenovnik dostave svakodobno zbog indirektnog utjecaja logističkog partnera, u skladu sa odredbama ovih Uslova prodaje.


Član 13.

Proizvodi se dostavljaju najkasnije u roku od 15 dana od datuma prijema „potvrde o narudžbi“, osim u izuzetnim slučajevima, o čemu će Prodavac posebno obavijesti Potrošača putem adrese e-pošte, uključujući i predviđeni rok dostave. Prodavac ne odgovara za kašnjenja nastala zbog izvanrednih događaja, niti za posljedice proizašle na temelju neispunjavanja rokova, a Potrošač ne može ostvariti bilo kakva prava dok Prodavca u pisanom obliku ne upozori na kašnjenje i ne odredi mu primjeren rok za ispunjenje.

Ukoliko Prodavac ne izvrši svoju obavezu isporuke naručene robe ili usluge zbog toga što je nema ili mu nije na raspolaganju, Potrošač će biti obaviješten o navedenoj situaciji i izvršit će se vraćanje bilo koje sume novca koju je uplatio što je prije moguće, a u bilo kojem slučaju u roku od 15 dana od dana kad je primio informaciju o nemogućnosti isporuke.


Član 14.

Potrošač je dužan pregledati i provjeriti isporučeni proizvod prilikom isporuke, te svojim potpisom potvrđuje se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju.

Nakon prijema pošiljke na opisani način rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi sa Prodavca na Potrošača u trenutku isporuke proizvoda Potrošaču.

 

7 Načini dostave


Član 15.

U slučaju nedostatka (izuzev svojstava po pitanju kvaliteta proizvoda) na proizvodu/ima, Trgovac je, na zahtjev i po izboru Potrošača, dužan:

(a) zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom; ili

(b) vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom; ili

(c) ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Potrošač je dužan primljeni proizvod na uobičajen način pregledati, ako je nedostatak vidljiv, Potrošač treba zahtjev iz stava (1) ovog člana dostaviti Trgovcu u pisanoj formi u roku od osam (8) dana od dana preuzimanja proizvoda putem:

(a) putem e-mail adrese Prodavca; ili

(b) putem pošte na adresu Prodavca: KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum broj 2, Ilidža, Sarajevo Dio, Bosna i Hercegovina.

Ukoliko reklamacija nedostatka ne bude prijavljena na način kako je propisano prethodnim stavom, smatrat će se da je Potrošač prihvatio proizvod.

Ako je nedostatak ispravno prijavljen i ako je Prodavac utvrdio osnovanost reklamacije, Prodavac je obavezan o svom trošku primiti proizvode sa nedostatkom natrag i zamijeniti isporučene proizvode proizvodima bez nedostataka, ili isporučiti nedostajuće količine proizvoda.

Prodavac nipošto nije odgovoran za naknadu drugih troškova i/ili gubitaka u vezi s kršenjem garantnih obveza, osim ako u ovom članu nije drugačije navedeno.

Prodavac ima pravo promijeniti ili povući proizvod ili proizvode iz svojeg asortimana – iz bilo kojeg razloga. Prodavac ima pravo u bilo kojem trenutku mijenjati/unaprijediti sastav i/ili ambalažu proizvoda ili tražiti da se to napravi.


Član 16.

Prodavac ne odgovara za nedostatke ako su u času kupnje odnosno isporuke bili poznati Potrošaču.


Član 17.

Trgovac odgovora za materijalne nedostatke na proizvodu koji postoje u trenutku prijenosa rizika na Potrošača, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Potrošača ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

 

8 Odustanak od ugovora


Član 18.

Potrošač ima pravo bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana od dana prijema proizvoda. U slučaju odustajanja Potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.

Da bi Potrošač mogao ostvariti pravo odustajanja, o svojoj odluci da odustane od ugovora mora obavijestiti Prodavca nedvosmislenom izjavom.

Da bi krajnji rok za odustajanje bio održan, Potrošač je dužan da izjavu o ostvarenju prava odustajanja dostavi prije isteka roka za odustajanje.

Potrošač izjavu o odustajanju šalje:

(a) putem e-mail adrese Prodavca; prilikom čega Prodavac potvrđuje primanje obavijesti o odustanku od ugovora na poslanu e-mail adresu Potrošača; ili

(b) putem pošte na adresu Prodavca: KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum broj 2, Ilidža, Sarajevo Dio, Bosna i Hercegovina; prilikom čega se kao datum odustanka od ugovora smatra dan prijema pisma, odnosno pošiljke.

Potrošač, nema pravo na raskid ugovora u slučaju kupovine proizvoda, koji nisu primjereni za vraćanje zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga (npr. ako potrošač nakon dostave otvori proizvod).

Potrošač je obavezan vratiti proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 od dana odustajanja, odnosno izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Potrošač vrati kupljeni proizvod.

Potrošač je obvezan vratiti proizvod nekorišten, neoštećen te u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromijenjenoj količini. Potrošač smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u obimu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda) te kao što se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumijeva se kao korištenje proizvoda, što znači da Potrošač time gubi pravo na raskid ugovora. Ako je predmet povrata proizvod kupljen kao komplet, potrebno je vratiti sve dijelove kompleta. Povrat pojedinačnih dijelova kompleta nije dozvoljeno.


Član 19.

Prodavac primljenu uplatu vraća Potrošaču istim platnim sredstvom koje je upotrijebio, osim ako Potrošač izričito ne pristane na drugo sredstvo plaćanja i ako zbog toga ne snosi nikakve troškove.

Ukoliko je prilikom kupovine proizvoda bio obračunati popust u bilo kojem obliku (kupon, promotivni kod i sl.), vraća se plaćeni iznos novca , ali ne i dio iznosa koji je donio popust.


Član 20.

Zahtjev Potrošača za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, u skladu sa ovim članom Uslova prodaje. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavca.

 

9 Garancija


Član 21.

Proizvod ima garanciju ako je tako navedeno na garantnom listu ili na računu. Garancija je važeća uz pridržavanje uputa na garantnom listu te uz prilaganje računa Prodavca unutar garantnog roka, koji je naveden na garantnom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o garanciji, proizvod nema garancija ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju Potrošač može kontaktirati Prodavca s ciljem prikupljanja informacija.

Ukoliko proizvod ima garanciju, Potrošač može ostvariti pravo samo na zamjenu proizvoda, imajući u vidu prirodu proizvoda.

 

10 Odgovornost i ograničenja odgovornosti


Član 22.

Prodavac se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i tačnost podataka koji su objavljeni na Web stranici. Uprkos navedenom, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavac ne uspije ispraviti podatke na Web stranici. U takvom slučaju, Prodavac će obavijestiti Potrošača o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Slike (fotografije) proizvoda, objavljene na Web stranici, su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanje u boji, i sl.) ne utiču na specifikaciju samog proizvoda.

Prodavac nije odgovoran za privremeno nedjelovanje/nefunkcioniranje Web stranice, kao ni za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati Potrošaču ili biti vezani uz korištenje stranice www.keune.ba, kao i bilo koju štetu koja može nastati Potrošaču, Posjetiocu i/ili trećim osobama upotrebom ili korištenjem Web stranice.


Član 23.

Prodavac nije obavezan ispuniti niti jednu od svojih obveza ako je u tome spriječen zbog posljedica okolnosti koje se ne mogu pripisati njegovoj nepažnji ili za koje nije odgovoran na osnovu zakona, zakonskog akta ili u skladu sa mišljenjima koja općenito prevladavaju u poslovnom svijetu. Navedene okolnosti u svakom slučaju obuhvaćaju požar, poplave, zemljotrese, kao i druge oblike katastrofalnih vremenskih uslova, kao i proglašena stanja nesreće/vanredne situacije, prometne gužve, štrajkove, pobune i kvar stroja u prostorijama Prodavca.

U tom slučaju Prodavac ima pravo izvršiti ugovor unutar razumnog roka ili u cijelosti ili djelomično raskinuti ugovor.

 

11 Ostale odredbe


Član 24.

Sva pitanja koja nisu uređena ovim Uslovima prodaje, uređuju se u skladu sa relevantnim primjenjivima zakonskim i podzakonskim propisima.


Član 25.

Ovi Uslovi prodaje stupaju na snagu i primjenjuju su od dana njihovog objavljivanja. Danom objave smatra se dan naznačen u ovim Uslovima prodaje.


Član 26.

Sve sporove koji proizilaze iz ugovora zaključenih između Prodavca i Potrošača uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihovog zakonitog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne posljedice koji iz toga proizlaze, Prodavac će sa Potrošačem prvenstveno rješavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspije u razumnom roku, spor će biti povjeren na rješavanje Općinskom sudu u Sarajevu uz primjenu mjerodavnog materijalnog prava Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 1. 7. 2021