KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Kontrolor ili KEUNE) je zaštita privatnosti posjetioca njegove web stranice, kupaca, poslovnih partnera i drugih saradnika od iznimne važnosti, te stoga prepoznaje da je njegova dužnost odgovorno postupanje i zaštita ličnih podataka svih osoba s kojima dolazi u kontakt u sklopu svog poslovanja.

Ova Pravila privatnosti se primjenjuju za obradu ličnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju na mreži, kao i za lične podatke prikupljene putem drugih kanala (maloprodaja, lično i dr.)

Lični podatak je bilo koja informacija koja se odnosi na Vas kao fizičko lice koje je identificirano ili pomoću koje se može utvrditi Vaš identitet. KEUNE obrađuje Vaše lične podatke zakonito, pošteno i transparentno, u skladu sa primjenjivim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. KEUNE ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke osoba mlađih od 18 godina kako je navedeno u Uslovima korištenja dostupnim na www.keune.ba.

 

1 Podaci o kontrolingu

Kontrolor je, između ostalog, ono pravno lice koje samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka. U ovom slučaju, Kontrolor podataka je:

 • Naziv: KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo
 • Registrovano sjedište: Ul. Blažujski drum broj 2, Ilidža, Sarajevo Dio, Bosna i Hercegovina
 • Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4200992910007
 • Matični broj subjekta (MBS): 65-01-0752-13
 • Kontakt telefon: +387 33 472 344
 • E-mail: info@keune.ba

2 Kako KEUNE koristi prikupljene lične podatke?

Ova pravila o zaštiti privatnosti odnose se na lične podatke koje KEUNE prikuplja o sljedećim osobama i/ili vezano za sljedeće aktivnosti:

 • posjetioci KEUNE web stranice www.keune.ba;
 • korisnici web aplikacije KEUNE web-shop; te

2.1 Posjetioci KEUNE web stranice www.keune.ba i korisnici web aplikacije KEUNE web-shop


a) Pravna osnova obrade ličnih podataka

U trenutku posjećivanja Web stranice www.keune.ba (u daljem tekstu: Web stranica) prihvatate Uslove korištenja dostupne na www.keune.ba gdje je opisan način korištenja Web stranice i web aplikacije KEUNE web-shop.

Tokom pretraživanja sadržaja na Web stranici, bit će evidentirana IP adresa Vašeg kompjutera, vrijeme početka i završetka posjeta, identifikacija gledane usluge te, u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Vašeg kompjutera, vrsta preglednika i operativni sistem. Sistem automatski bilježi navedene podatke.

Ako se odlučite registrovati na Webshop kod prve prijave zatražit ćemo Vaše određene lične podatke kao ime i prezime, adresa, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka. Klikom na dugme REGISTRIRAJ potvrđujete da se slažete s obradom ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnima registracijom i kreiranjem korisničkog računa putem web aplikacije KEUNE web shop, te prihvatate Uvjete korištenja, Uvjete prodaje, kao i ova Pravila privatnosti.

Ukoliko ne želite da učinite dostupnim svoje lične podatke, nećete biti u mogućnosti da kreirate svoj korisnički račun i izvršite kupovinu na našoj Web stranici.

U mogućnosti ste dati i posebnu saglasnost u svrhu slanja besplatnih obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter) od strane KEUNE-a. U tom slučaju je pravna osnova obrade Vaših ličnih podataka na taj način posebno data dobrovoljna saglasnost.

Kada je pravna osnova za obradu Vaših ličnih podataka Vaša izričita saglasnost, ovlašteni ste u bilo kojem trenutku povući Vašu saglasnost, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na Vašoj saglasnosti prije nego što ste istu povukli.


b) Obim i kategorije ličnih podataka koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za korištenje Web stranice i web aplikacije KEUNE web-shop i prodaju KEUNE proizvoda, kao i dostavu, te obradu reklamacija kupljenih KEUNE proizvoda, odnosno za dostavu obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter) od strane KEUNE-a.

Obrađuju se sljedeći lični podaci:

 • ime i prezime,
 • adresa (uključujući grad i poštanski broj),
 • e-mail adresa i broj telefona.

Ukoliko se registrovani korisnik KEUNE-a, odluči za plaćanje proizvoda putem bankovne kartice, tada se obrađuju i podaci o bankovnoj kartici kojom se vrši plaćanje KEUNE proizvoda.

Ukoliko smo od Vas dobili saglasnost za slanje obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter), obrađuju se i eventualni drugi podaci potrebni za slanje takvih obavijesti. Uz to, imate mogućnost unijeti i dodatne lične podatke, kao što su spol (M/Ž) ukoliko želite primati newsletter i promotivne ponude odnosno posebne obavijesti od strane KEUNE-a, a koje će biti selektirane po spolu.


c) Svrha obrade podataka

Svrha obrade podataka je sljedeća:

 • Prodaja KEUNE proizvoda uključujući i dostavu, te obradu reklamacija kupljenih KEUNE proizvoda;
 • Slanje besplatnih obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter) od strane KEUNE-a radi direktnog marketinga, a na osnovu posebne saglasnosti;
 • Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tokom pretraživanja Web stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti Web stranice), za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada Web stranice te u konačnici za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost Web stranice.


d) Prijenos podataka

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

 • Zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge Web stranice i web aplikacije KEUNE web-shop, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner nadležan za održavanje funkcionalnosti i administraciju Web stranice. Obvezujemo se osigurati da će navedeni partner Vaše lične podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti;
 • Zbog ostvarivanja sigurnosti kartičnog plaćanja KEUNE proizvoda putem web aplikacije KEUNE web-shop, koristimo MONRI servis za Internet naplatu KEUNE-ovog ugovornog partnera koji koristi najsavremenije tehnologije zaštite od zloupotreba, kao što je TLS sigurnosni protokol, te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Obvezujemo se osigurati da će navedeni partner Vaše lične podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti;
 • Kako bismo kupcima KEUNE proizvoda putem web aplikacije KEUNE web-shop osigurali dostavu kupljenih proizvoda, Vaše lične podatke dostavljamo našoj partnerskoj dostavljačkoj službi A2B ili drugoj partnerskoj dostavljačkoj službi;
 • U slučaju da ste KEUNE-u dali posebnu saglasnost za slanje besplatnih obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter), tada za slanje e-newslettera koristimo platformu treće strane Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp. U tom slučaju Vaši lični podaci se prenose u SAD. Ovdje se možete detaljno upoznati sa Pravilima o zaštiti privatnosti MailChimp.


e) Trajanje obrade podataka

Period obrade ličnih podataka započinje pružanjem podataka i traje do odjave s web aplikacije KEUNE web shop i prodaje KEUNE proizvoda putem web aplikacije KEUNE web shop, odnosno 11 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Nakon toga Vaše lične podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s obrađivačima podataka.

Ukoliko ste dali saglasnost za dostavu o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter) od strane KEUNE, tada ćemo Vaše lične podatke čuvati sve dok od Vas ne primimo obavijest sa zahtjevom za prestankom slanja takvih obavijesti na e-mail adresu: sluzbenik@keune.ba ili dok sami ne isključite tu funkcionalnost koja će Vam biti ponuđena u promotivnoj e-poruci KEUNE-a.

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE pohranjuje podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi lični podaci zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom, te jedino ovlašteni radnici KEUNE-a i ovlašteni radnici osoba navedenih u ovim Pravilima privatnosti kojima je KEUNE prenio lične podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup podacima i obavljaju djelatnosti vezane za podatke. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unaprjeđivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim podacima.

Postoji mogućnost da putem Web stranice pristupite na profile KEUNE-a koji se nalaze na društvenim mrežama Facebook, Twitter, YouTube te Instagram. Ukoliko pristupate profilima na navedenim društvenim mrežama, Vaš će internetski pretraživač uspostaviti direktnu vezu s Facebook, Twitter, YouTube odnosno Instagram serverom. Sadržaj dodataka prenosi se izravno s Facebook, Twitter, YouTube odnosno Instagram korisničkog računa na Vaš pretraživač i s njega integrira u Web stranicu. Navedeno znači da KEUNE nema utjecaja na obim podataka koje Facebook, Twitter, YouTube odnosno Instagram prikuplja pomoću tih dodataka, niti snosi ikakvu odgovornost s tim u vezi. Stoga se upoznajte prethodno s uslovima korištenja i pravilima privatnosti navedenih stranica.


g) Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su smještene na Vašem kompjuteru od strane web stranica koje posjećujete. Oni se široko koriste kako bi se omogućilo što efikasnije djelovanje web stranica, kao i da bi pružili web usluge i pogodnosti za korisnike. Druge tehnologije, uključujući podatke koje spremamo na Vaš pretraživač ili uređaj koriste se za slične svrhe. Sve te tehnologije ovdje nazivamo “kolačićima”.

Kolačići mogu biti trajni ili privremeni. Trajni kolačić se sastoji od tekstualne datoteke koja može biti pohranjena lokalno na Vašem uređaju ili poslana od web servera web pretraživaču, koju će uređaj pretraživač pohraniti i zapamtiti do trenutka isteka, osim ako nije izbrisana od strane korisnika prije isteka. Privremeni kolačić ističe nakon svakog Vašeg boravka na web stranici, odnosno nakon zatvaranja pretraživača ili gašenja aplikacije.

Kolačići ne sadrže informacije koje Vas lično identificiraju, ali lični podaci koje Kontrolor sprema mogu biti vezani za informacije pohranjene i dobivene od privremenih kolačića (npr. IP adresa, podaci o pretraživanju, vrsta uređaja). Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića, te nastavkom korištenja stranice odnosno aplikacije pristajete na njihovo učitavanje na Vaš uređaj.

NAZIV

DAVALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

cookieconsent_status

keune.ba

Prikuplja podatke o prihvaćanju kolačića za trenutnu domenu.

1 godina

HTTP

 

PHPSESSID

keune.ba

Identifikator sesije korisnika. Služi za normalno funkcionisanje portala.

1 godina

HTTP

PH_HPXY_CHECK

keune.ba

Nužan za korisničko pretraživanje. Služi za normalno funkcionisanje portala.

1 godina

HTTP

exp_csrf_token

keune.ba

Koristi se kod slanja formi na stranici, to je jedinstveni i nasumični niz brojeva i slova koji štite našu web stranicu od neželjene pošte.

Sesija

Trajni kolačić

exp_cart

keune.ba

Ne prikuplja osobne podatke, služi samo za identifikacijski broj vaše košarice.

24h

HTTP

exp_tracker

 

keune.ba

Prati zadnje 2 stranice koje ste posjetili tako da vas, ako je potrebno, možemo vratiti natrag na odgovarajuće stranice

Sesija

HTTP

exp_last_visit / exp_last_activity

keune.ba

Pamti zadnji datum i vrijeme vašeg posjeta.

Sesija

HTTP

exp_cookies_allowed

keune.ba

Pamti da li vaš preglednik podržava tj. Da li ima uključenu podršku za kolačiće.

1 godina

 

HTTP

Ostale vrste kolačića, koji su u nastavku teksta detaljno opisani, možete u svako doba samostalno isključiti na način da ažurirate postavke svog internetskog preglednika. Dodatne informacije oko načina isključivanja niže navedenih kolačića, možete naći na sljedećim mjestima:

Neki preglednici Vam omogućuju pretraživanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem kompjuteru i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima.

Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje historije pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Ostale vrste kolačića

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetioci komuniciraju sa stranicom.

Statistički kolačići koje Web stranica koristi:

NAZIV

DAVALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

_ga

keune.ba

Registrira jedinstveni identifikacijski podatak koji se koristi za generiranje statističkih podataka o posjetiteljevom korištenju stranice.

2 godine

HTTP

 

_gat

keune.ba

Koristi ga Google Analytics kako bi ubrzao procesuiranje prodataka.

Privremeni

HTTP

_gid

keune.ba

Registrira jedinstveni identifikacijski podatak koji se koristi za generiranje statističkih podataka o posjetiteljevom korištenju stranice.

Privremeni

HTTP

 

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetioca kroz web-stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Marketinški kolačići koje Web stranica koristi:

NAZIV

DAVALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

fr

facebook.com

Pruža informacije o učinkovitosti naših oglasa na Facebooku. Kod temeljen na pikselima prati aktivnost na našem web-mjestu, pružajući osnovu za mjerenje posebnih događaja. Mjerenje događaja omogućuje nam da promet na web-mjestu predočimo kao publiku koju možemo upotrijebiti u svrhe usmjeravanja

90 dana

Pixel

 

NID

google.com

Registrira jedinstveni identifikacijski podatak koji identificira uređaj koji je već bio prijavljen. Identifikacijski podatak se koristi zbog ciljanih oglasa.

6 mjeseci

HTTP

 

Nerazvrstani kolačići su kolačići koji se nalaze u procesu razvrstavanje u kombinaciji s davateljima usluga pojedinačnih kolačića.

NAZIV

DAVALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

__cfduid

.cloudflare.com

Kolačići povezani sa stranicama koje koriste CloudFlare, koji služi za ubrzanje učitavanja stranice. Prema CloudFlare koriste se za premošćenje sigurnosnih ograničenja baziranih na IP adresi posjetitelja. Ne sadrže nikakve identifikacijske informacije korisnika.

1 godina

HTTP

 

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF, DSID, IDE

google.com

Google Maps kolačići. Pamte Vaše postavke i pristanke unutar Vašeg Google računa. Vrijedi samo za korisnike prijavljene u svoj Google račun.

1 godina

HTTP

 

 

3 Koja su prava nosioca ličnih podataka?


a) Pravo na pristup ličnim podacima

Možete zatražiti informacije vezanu za obradu Vaših ličnih podataka (tok obrade ličnih podataka koju vrši Kontrolor ili obrađivač podataka, svrha obrade ličnih podataka, zakonska osnova i trajanje obrade, da li su podaci pribavljeni od Vas ili od treće strane, pravo na pristup ličnim podacima, ko je primio ili ko će primiti Vaše podatke i u koju svrhu, itd.), u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Kontrolora ili elektronskim putem na email adresu: sluzbenik@keune.ba.

Ukoliko zatražite dostavljanje informacija vezanih za obradu Vaših ličnih podataka, Kontrolor će Vam iste dostaviti jednom godišnje bez naknade, u svim ostalim slučajevima takve informacije će Vam biti dostavljene u bilo koje vrijeme, uz odgovarajuću naknadu koja neće prelaziti iznos troškova dostavljanja informacija.

b) Pravo na ispravak ličnih podataka

Možete zatražiti od Kontrolora ispravak ili izmjenu Vaših netačnih i nepotpunih ličnih podataka, pogrešno navedenih ličnih podataka ili ličnih podataka koji su obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Kontrolora ili elektronskim putem na email adresu: sluzbenik@keune.ba.


c) Pravo na brisanje ličnih podataka

Možete od Kontrolora tražiti brisanje Vaših netačnih i nepotpunih ličnih podataka, pogrešno navedenih ličnih podataka ili ličnih podataka koji su obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka, ako su ispunjeni uslovi za takvo brisanje, pisanim putem na adresu Kontrolora ili elektronskim putem na email adresu: sluzbenik@keune.ba.

Ukoliko je zatraženo brisanje ličnih podataka, Kontrolor će bez odgađanja obrisati Vaše podatke, osim ukoliko Kontrolor ima obavezu da obrađuje lične podatke prema posebnom zakonu ili ako bi time bila narušena prava trećih lica, u skladu s propisima.

d) Pravo na blokiranje obrade

Možete od Kontrolora tražiti blokiranje obrade Vaših netačnih ličnih podataka ili pogrešno navedenih ličnih podataka ili ličnih podataka koji su obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka, pisanim putem na adresu Kontrolora ili elektronskim putem na email adresu: sluzbenik@keune.ba.

Ukoliko je zatraženo blokiranje ličnih podataka, Kontrolor će bez odgađanja blokirati Vaše podatke, osim ukoliko Kontrolor ima obavezu da obrađuje lične podatke prema posebnom zakonu ili ako bi time bila narušena prava trećih lica, u skladu s propisima.

e) Pravo na prigovor u vezi sa direktnim marketingom

Možete podnijeti besplatan prigovor na naš zahtjev u pogledu budućeg korištenja ili prijenosa Vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, pisanim putem na adresu Kontrolora ili elektronskim putem na email adresu: sluzbenik@keune.ba ili imate pravo da budete obaviješteni prije nego Vaši lični podaci budu prvi put preneseni trećoj strani u svrhu direktnog marketinga.

Ukoliko ne date svoju saglasnost, Vaši lični podaci neće biti dostavljeni trećoj strani.

f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu

Ako smatrate da se obradom podataka krši Vaše pravo ili postoji direktna opasnost za povredu prava, možete podnijeti prigovor tijelu nadležnom za zaštitu podataka radi zaštite svojih prava, i možete zahtijevati da

 • se KEUNE ili obrađivač uzdrži od takvih radnji i ispravi činjenično stanje prouzrokovano tim radnjama;
 • KEUNE ili obrađivač ispravi ili dopuni lične podatke tako da oni budu autentični i tačni;
 • Vaši lični podaci budu blokirani ili uništeni.

Nadležno tijelo za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini je:

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

 • Adresa: Dubrovačka broj 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: 00 387 33 726 250
 • E-mail: azlpinfo@azlp.ba
 • Faks: 00 387 33 726 251

g) Povlačenje saglasnosti

Možete u svako doba povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka pisanim putem na adresu Kontrolora ili elektronskim putem na email adresu: sluzbenik@keune.ba

U navedenom slučaju, Kontrolor će bez odgađanja obrisati Vaše podatke, osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa Kontrolora u skladu s propisima.


4 Pravo na izmjene

Zadržavamo pravo na promjenu ovih Pravila privatnosti u skladu sa zakonskim odredbama. Obavještavat ćemo Vas o svim važnim promjenama, kao što su promjene namjene obrade ličnih podataka ili postizanje novih svrha.

Sarajevo, 1. 7. 2021