Dobrodošli na www.keune.ba web stranicu (u daljem tekstu: Web stranica) koju uređuje KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo, sa registrovanim sjedištem na adresi Blažujski drum broj 2, Ilidža, Sarajevo Dio, Bosna i Hercegovina, MBS: 65-01-0752-13, JIB: 4200992910007 (u daljem tekstu: KEUNE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korištenja www.keune.ba (u daljem tekstu: Uslovi) prije korištenja Web stranice. Nastavkom korištenja Web stranice i njenih sadržaja servisa (uključujući navigaciju preko Web stranice) prihvaćate ove Uslove.

Uslovi korištenja predstavljaju ugovor između društva KEUNE i svake osobe koja posjećuje Web stranicu i KEUNE web shop.

Ukoliko ne prihvatate ove Uslove, trebali biste napustiti Web stranicu, te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Web stranice.


1 Sadržaj web stranice

Web stranica sadrži sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za poslovanje KEUNE-a, pružanje interaktivne online usluge poput web trgovine radi prodaje KEUNE-ovih proizvoda putem web aplikacije KEUNE web shop, te prijave na KEUNE newsletter.

Za naručivanje i kupovinu KEUNE proizvoda potrebna je registracija putem web aplikacije KEUNE web shop koji se nalazi na Web stranici kao i kreiranje korisničkog računa. Registrovati se može samo osoba starija od 18 godina. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove Uslove i Uslove prodaje putem KEUNE web shopa. Prilikom registracije, možete dati i posebnu saglasnost KEUNE-u za slanje besplatnih elektronskih obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter).

Bilo koja garancija data na Web stranici odnosi se isključivo na proizvode i/ili usluge KEUNE-a.

KEUNE zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i ili ukinuti Web stranicu, uključujući, sadržaj, vrijeme dostupnosti kao i opremu za pristup i korištenje Web stranice. KEUNE je ovlašten u bilo koje vrijeme prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


2 Način korištenja web stranice i web aplikacije keune web shop

Prihvaćanjem ovih Uslova se obvezujete da ćete Web stranicu i web aplikaciju KEUNE web shop koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uslovima.

Prihvaćanjem ovih Uslova se obvezujete da ćete Web stranicu i web aplikaciju KEUNE web shop koristiti samo u lične svrhe.

Prihvaćanjem ovih Uslova se obvezujete da nećete ni direktno niti indirektno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektronskom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

  • mijenjati, brisati ili učiniti neupotrebljivom Web stranicu i web aplikaciju KEUNE web shop ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
  • izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Web stranicu i web aplikaciju KEUNE web shop ili njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
  • onemogućiti pristup i/ili korištenje Web stranice i web aplikacije KEUNE web shop drugim Korisnicima;
  • neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Web stranicu ili web aplikaciju KEUNE web shop ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.


3 Pribavljanje podataka

Prihvatanjem ovih Uslova se obvezujete podatke potrebne za korištenje web aplikacije KEUNE web shopa unijeti tačno i u cijelosti.

Prihvatanjem ovih Uslova se obvezujete obavijestiti KEUNE o svim promjenama podataka koje ste naveli prilikom registracije na Web stranici, te KEUNE ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed davanja netačnih podataka kupaca koji se registriraju putem web aplikacije KEUNE web shopa.

Korisnik Web stranice i web aplikacije KEUNE web shopa je odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u web aplikaciju KEUNE web shopa. Prilikom registracije na web aplikaciji KEUNE web shopa bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je sa drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su kreirane putem Vašeg korisničkog računa.

Prihvatanjem ovih Uvjeta se obvezujete bez odlaganja obavijestiti KEUNE putem e-mail adrese info@keune.ba ukoliko posumnjate da je Vaša lozinka postala poznata drugim osobama, ili da postoji mogućnost zloupotrebe i/ili neovlaštenog korištenja.
Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, KEUNE ima pravo tražiti od Vas da promijenite svoju lozinku kao i/ili blokirati Vaš korisnički račun.


4 Pravo intelektualnog vlasništva

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati da su struktura, izgled, slike i sadržaj Web stranice, kao i web aplikacije KEUNE web shopa, zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo KEUNE-a, ili s KEUNE-om povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od KEUNE-a ili koja je KEUNE ovlastila za korištenje istog. U skladu sa navedenim, sve usluge, sadržaji, informacije i software, koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim web stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakvih usluga, sadržaja, informacija ili software-a


5 Poveznice i prijava putem drugih web stranica

KEUNE nije odgovoran za sadržaj bilo koje vanjske stranice koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje poveznica na Web stranici.

Ukoliko pristupate takvoj vanjskoj stranici i/ili društvenoj mreži, upoznajte se prethodno s uslovima korištenja takve stranice i/ili društvene mreže i pravilima privatnosti takve stranice i/ili društvene mreže. Svatko može izraditi poveznicu koja Vas upućuje na Web stranicu, pod uslovom da se poveznicom ne tvrdi, preporučuje ili pruža dojam da KEUNE ili grupa ili pojedinac povezan s KEUNE-om financira ili podržava stranicu koja upućuje na Web stranicu. Niste ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na Web stranici bez izričitog pisanog pristanka nosioca odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Niste ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koja se nalazi na Web stranici niti ih uključiti u drugu web stranicu bez prethodnog pisanog pristanka KEUNE-a.


6 Ništave odredbe

U slučaju ništavosti pojedine odredbe ovih Uslova, takva ništavost neće utjecati na pravosnažnost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova ostati na snazi.


7 Rješavanje sporova

Za sva pitanja vezana za korištenje Web stranice, a koja nisu regulisana odredbama ovih Uslova primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja Web stranice, a u vezi s ovim Uslovima, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Sarajevu uz primjenu mjerodavnog materijalnog prava Bosne i Hercegovine.


8 Primjena i naknadne izmjene ovih uslova

Ovi Uslovi se primjenjuju od 2021godine.

KEUNE je ovlašten u bilo koje doba samostalno izmijeniti ili dopuniti ove Uslove u kom slučaju će izmijenjene ili dopunjene uslove objaviti na Web stranici, dok će registrovane korisnike obavijestiti o svakoj promjeni ovih Uslova dodatno i putem e-mail adrese koju su unijeli prilikom registracije i kreiranja korisničkog računa.

Nakon izmjena i/ili dopuna Uslova, svako korištenje KEUNE usluga i Web stranice će se smatrati prihvatanjem takvih izmjena i/ili dopuna.

Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uslova kontaktirajte nas putem e-mail adrese: info@keune.ba


Sarajevo, 1. 7. 2021